WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Co roku BIBLIOTEKA ŚLĄSKA w Katowicach jako instytucja sprawująca nadzór merytoryczny dokonuje oceny działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu.