WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Wakacje w filii bibliotecznej w Żelisławicach dobiegły końca. Podczas tegorocznych bibliowakacji placówka realizowała program w ramach Ogólnopolskiej Kampanii " Zachowaj trzeźwy umysł". Odbyło się wiele spotkań i prelekcji  promujących zdrowy styl życia i szeroko pojęte bezpieczeństwo. Podczas spotkań dzieci  uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia praktyczne na fantomie), ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,  a także utrwaliły sobie numery telefonów do służb ratowniczych. Na jednym ze spotkań gościem był Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy p. Lucjan Merta, który wprowadził dzieci w tajniki pszczelarstwa i odkrył przed nimi tajemniczy świat pszczół. Dowiedzieliśmy się jak bardzo ważne dla nas i dla środowiska są pszczoły, o ich zwyczajach, produkcji miodu, jaki miód jest najzdrowszy, jak zachować się po użądleniu oraz jak wielkie wartości ma miód. Mieliśmy okazję również skosztować pyłku kwiatowego i pysznego miodu.

Spotkania te nie  tylko poszerzyły wiedzę dzieci na temat  pierwszej pomocy, zawodu pszczelarza i życia pszczół, ale też nauczyły je jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy, kogo zawiadomić. Przez cały czas zajęć wakacyjnych promowany był sport, zdrowy styl życia, szeroko pojęte bezpieczeństwo oraz aktywność ruchowa. Odbyło się też wiele konkurencji i zawodów sportowych. 

Podczas spotkań miały miejsce prelekcje nt. bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznego internetu, narkotyki- to mnie nie kręci, zdrowego stylu życia, wpływu alkoholu, narkotyków i papierosów na młody organizm.  Powstało bardzo dużo prac plastycznych związanych z tematem przewodnim, które można oglądać w siedzibie biblioteki. O atrakcyjności naszych zajęć może świadczyć wysoka frekwencja. Dzieci codziennie odwiedzały naszą placówkę i chętnie wykazywały się swoją pomysłowością.  Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową, które zostały ufundowane z budżetu Urzędu dzięki uprzejmości Burmistrza MiG Siewierz p. Zdzisława Banasia.

Wszyscy zostali zaproszeni na kolejne zajęcia, które odbędą się w czasie ferii zimowych. Spotkania w bibliotece  potwierdzają, że wakacje nie muszą być nudne i odrobina zaangażowania, dobrego humoru i uśmiechu na twarzy sprzyja powstawaniu niezwykłych prac plastycznych czy literackich, będących efektem dziecięcej wyobraźni i odzwierciedleniem przeczytanej literatury, a także wynikiem grupowego współdziałania i wzajemnej inspiracji.


Justyna Madejska

{morfeo 102}