WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Dane MGBP wraz z filiami
(niektóre dane za 2004r.)

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku - 3075

Udostępnienie zbiorów czytelnikom na zewnątrz - 110334
w tym książek - 107005
czasopism nieoprawnych - 3329

Udostępnienie prezencyjne zbiorów - 35796
w tym książek - 21372
czasopsim nieoprawnych - 14424

Liczba odwiedzin - 22816

Liczba udzielonych informacji - 22094

Liczba wypożyczeń ksiązki mówionej - 89 - 1182 kasety

Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych na zewnątrz - 281
na miejscu - 142

Działalność informacyjna biblioteki, w tym:

Informacja o regionie opiera się na warsztacie pracy, zawierającym:

  1. tradycyjny i komputerowy katalog zbiorów regionalnych "Severiana" (prawie 300 tytułów książek
  2. zbiory Dokumentów Życia Społeczeństwa z kartoteką 350 dokumentów w 10 działach
  3. bazy danych na CD - 13 szt.
  4. 95 tytułów czasopism
  5. zbiory czytelni ogólnej i kącików czytelnianych na filiach.

W tym roku do biblioteki przekazane zostały przez Urząd Miasta i Gminy Dokumenty, albumy i zdjęcia związane z działalnością "Ogniska pracy pozaszkolnej" w Siewierzu.

Odbiorcami informacji o regionie są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, nauczyciele, studenci różnych kierunków, w tym humanistycznych piszących prace dyplomowe związane z Siewierzem, mieszkańcy Siewierza i okolic a szczególnie członkowie byłego Towarzystwa Miłośników Ziemi Siewierskiej. Zgromadzone zbiory regionalne wykorzystywane są również do prowadzenia lekcji bibliotecznych, przygotowywania konkursów i spotkań o tematyce regionalnej. Stanowią źródło infonnacji dla utworzonej niedawno przez Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury - w Siewierzu IZBY TRADYCJI I KULTURY DAWNEJ

Informacja europejska

W bibliotece nie funkcjonuje formalny punkt wiedzy o Unii Europejskiej, ale zgromadzone zbiory biblioteczne o tematyce unijnej są umieszczone na wydzielonych i opisanych półkach w czytelni. Do dyspozycji czytelników są czasopisma, książki, CD-romy, mapy ścienne - Unia Europejska, katalog przedmiotowy kartkowy, komputerowy, codzienna prasa, plakaty, broszury, informatory, waluta EURO. Zbiory wykorzystywane są również do prowadzenia lekcji bibliotecznych.

Funkcjonowanie oddziałów książki mówionej.

Odział książki mówionej liczy obecnie 596 tytułów - 6893 kasety

W 2004r. zgromadzono 4 tytuły - 45 kaset na kwotę - 219,60 zł.

Liczba wypożyczeń wyniosła 89 tytułów - 1182 kasety

Liczba odwiedzin - 22

Liczba czytelników - 10

Pracownicy oddziału książki mówionej prowadzą stałą obsługę osoby niewidomej.

Formy pracy biblioteki kierowane do osób niepełnosprawnych

To przede wszystkim owocna i systematyczna współpraca z opiekunamii podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegow Gołuchowicach. Biblioteka często zaprasza do siebie dzieci, dla którychprzygotowywane są bajki (Calineczka, Kopciuszek, Królewna Śnieżka),jasełka, lekcje, zajęcia plastyczne oraz projekcje filmów. Dzieci uczestnicząrównież w akcji głośnego czytania, często wypożyczają książki, czasopismaoraz bajki nagrane na kasety wideo, utrzymują stały kontakt z biblioteką.

Podczas spektakli, które przygotowuje dla dzieci Wolontariat Katolickiego Liceum Gimnazjum w Zawierciu, dzieci otrzymują słodycze lub paczki, zawierające niezbędne artykuły szkolne. Po każdym przedstawieniu, uruchamiają swoją wyobraźnię, wchodzą w rolę aktorów, czytelników, badaczy dzieła literackiego, rozwiązują zagadki, rebusy, biorą udział w różnego rodzaju konkursach.