WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Historia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. dr Leona Korusiewicza Biblioteka powstała w 1948 r., a w obecnej siedzibie funkcjonuje od listopada 1983 r. i obejmuje: wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży z kącikiem czytelniczym, czytelnię ogólną i oddział audiowizualny. Ponadto biblioteka w Siewierzu nadzoruje i koordynuje działalność trzech filii bibliotecznych w sołectwach: Żelisławice, Brudzowice i Wojkowice Kościelne. Zgromadzone w całej sieci 69,5 tys. woluminów książek tworzy strukturę księgozbioru o charakterze uniwersalnym. Ze zbiorów tych korzysta stale co 5-ty mieszkaniec gminy. Dzienna liczba udostępnień wynosi przeciętnie ok. 400 książek. Osiągane wskaźniki czytelnicze pozwalają Bibliotece zajmować od lat czołowe miejsce w rankingu bibliotek miejsko-gminnych Województwa Śląskiego. Do dyspozycji czytelników są również zbiory specjalne, w tym 596 tytułów "książek mówionych" oraz przeciętnie ok. 70 tytułów czasopism. Od 1992 r. działa Wypożyczalnia Kaset Wideo, której lista katalogowa zawiera 213 kaset z filmami. Biblioteka wiele uwagi poświęca służbie informacyjno-bibliograficznej, która wiąże się z pracą czytelni, kącików czytelnianych, z udostępnianiem księgozbioru podręcznego oraz udzielaniem informacji z różnych dziedzin wiedzy. Zaspokajając potrzeby lokalnego społeczeństwa w zakresie czytelnictwa powszechnego i edukacji, organizowane są również liczne imprezy czytelnicze: konkursy, lekcje biblioteczne, wystawy, spotkania autorskie oraz Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. W kronice Biblioteki znajdują się wpisy wielkich autorytetów literatury i nauki polskiej: J. Harasymowicza, prof. J. Miodka, H. i A. Gucwińskich, Wandy Chotomskiej, Joanny Papuzińskiej, Tadeusza Śliwiaka i innych. Wyjątkowym zainteresowaniem społeczeństwa cieszą się organizowane przez Bibliotekę imprezy o tematyce regionalnej, w ramach corocznie organizowanych Siewierskiej. Są to wystawy zbiorów regionalnych "Seweriana", konkursy, odczyty i sesje historyczne na temat zabytków i historii ziemi siewierskiej. W latach 90-tych Biblioteka rozpoczęła działalność wydawniczą, która zaowocowała wydaniem kilku pozycji książkowych, z których najważniejsze to: Stanisław Korusiewicz "Dzieje Księstwa Siewierskiego i Siewierza do roku 1900", "Echa Siewierskie: zbiór jedniodniówek wydanych w latach 1933-35 w Siewierzu", Jolanta Nowak-Wojdas: "Jakiś ślad" - tomik poezji. Biblioteka była również organizatorem i koordynatorem działań zakończonych opracowaniem i wydaniem w 1994 roku monografii Pt: "Siewierz, Czeladź, Koziegłowy: studia z dziejów Siewierza i Księstwa Siewierskiego". Biblioteka współpracuje m.in. z Urzędem Miasta i Gminy Siewierz, z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siewierzu i Zawierciu, Wolontariatem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu, Prywatnym Muzeum w Ogrodzieńcu, przedszkolem i szkołami w Siewierzu i sołectwach. W 2004r. MGBP wydała Tomik Wierszy uczniów Zespołu Szkół w Siewierzu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).