WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

W dniu 18 maja 2022 roku podczas kolejnych zajęć plastyczno-literackich w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu uczestniczki Klubu Pożeraczy Książek udały się w „podróż” do starożytnej Grecji.

Wysłuchały bajek greckich m.in. o pewnym biedaku, którego trzej złodzieje postanowili okraść i pozbawić osła, kozła i ubrania oraz o Greczynce, która napotkała króla węży. Podczas zabawy dzieci szukały zagubionych butów Peryklesa i Ateny przy okazji poznając grecki alfabet oraz wykonały wieńce z liści laurowych.

MGBP w Siewierzu