WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Wydarzenia 2022

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu w 2022 roku otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w wysokości  10 000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

ZADANIE „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i /lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

MGBP w Siewierzu

plakat konkursu

Czytaj więcej...

W filii bibliotecznej w Brudzowicach od kwietnia do czerwca 2022 roku odbywały się zajęcia z uczniami klas I-VIII szkoły podstawowej. 

Czytaj więcej...

BibliotekaW filii bibliotecznej w Brudzowicach w roku szkolnym 2021/2022 odbywały się cotygodniowe warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Klub Mola Książkowego”.

Czytaj więcej...

pasowanieW dniach 2 i 10 czerwca w filii bibliotecznej w Wojkowicach Kościelnych podczas dwóch kolejnych spotkań miały miejsce  pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.

Czytaj więcej...