Warning: A non-numeric value encountered in /start/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /start/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Wydarzenia 2021

Plakat Konkurs -PIRXA

Czytaj więcej...

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu bierze udział w projekcie „Cyfrowi eksperci w Podregionie Sosnowieckim”. Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Pracownicy biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu, podtrzymując tradycję lat ubiegłych, po raz kolejny włączyła się do akcji Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. Jej organizatorem jest wydawnictwo Akapit Press i służy ona popularyzacji książek poznańskiej pisarki.

Czytaj więcej...