WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

„Wyzwólcie w sobie chęć zachowania tożsamości, ochrony regionalnych wartości. Sami zadbajcie o wasze dziedzictwo kulturowe. Pielęgnujcie swoje odrębności lokalne. Jest to najbliższy świat, w którym żyjemy na co dzień.” Jan Paweł II

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu pełni ważną funkcję kulturotwórczą. Organizuje różnorodne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Szczególne miejsce w siewierskiej bibliotece zajmują regionalna tzw. SEVERIANA.

Dział SEVERIANA wyodrębniony jest w czytelni na oddzielnych regałach i zawiera wszystkie publikacje popularno-naukowe dotyczące naszego regionu, a także powieści, w których autorzy wykorzystali tematykę regionalną. W dziale tym znajdują się też dzieła tematycznie nie związane z Siewierzem, ale napisane przez autorów wywodzących się z Ziemi Siewierskiej (np. Leon Korusiewicz, Feliks Fornalczyk, Wiktor Bronikowski).

Do najstarszych dzieł, którymi możemy się poszczycić należą m.in.:

- Długosz J.: „Dziejów polski ksiąg dwanaście”, 1868 r.

- Olechowski J.: „Wiadomość o Księstwie Siewierskim”, 1796 r.

- Baliński M., Lipiński T.: „Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana”, 1844 r.

- Dzieduszycki M.: „Zbigniew Oleśnicki”, 1853-1854 r.

- Hoszowski K.: „Żywot Andrzeja Zawiszy Trzebickiego Biskupa Krakowskiego i Księcia Siewierskiego”, 1861 r.

- Gloger Z.: „Geografia historyczna dawnej Polski”, 1900 r.

- Verdmon J.: „Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim”, 1902 r.

- Polaczkówna H.: „Szlachta na Siewierzu Biskupim w latach 1442-1790”, 1913

- Kantor-Mirski M.: „Z historii Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy”, 1931-1936 r.

- „Katalog Kościołów i Duchowieństwa diecezji częstochowskiej na rok 1947”, 1947 r.

Najstarsze i najcenniejsze dzieła udostępniane są w wyjątkowych sytuacjach, ze względu na ich wartość.

Ze zbiorów SEVERIANA korzystają nie tylko historycy i naukowcy, ale coraz częściej młodzież, zwłaszcza studenci, zainteresowani literaturą regionalną. Powstaje wiele prac magisterskich i licencjackich dotyczących historii, kultury i gospodarki naszego regionu.

Książki wydawane współcześnie, a dotyczące naszego regionu, zakupywane są przez bibliotekę na bieżąco.

Obecnie zbiory regionalne znajdujące się w MGBP w Siewierzu liczą ok. 500 woluminów i stanowią wielką dumę biblioteki.

Posiadane cymelia można również obejrzeć na wystawie, która jest corocznie organizowana w naszej bibliotece z okazji Dni Ziemi Siewierskiej. Serdecznie zapraszamy.

 

                                                                                                       Zofia Kucharczyk MGBP