WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

Historia Ojczysta jak i ta regionalna oraz pamięć o przeszłości to jeden z fundamentów naszej tożsamości. 150 lat temu wybuchło Powstanie Styczniowe, najdłuższe ze wszystkich polskich zrywów niepodległościowych skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Powstanie styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Na ziemi siewierskiej pierwsze patrole powstańcze pojawiły się 5 lutego 1863 – pochodziły z oddziału Młochowskiego, który dzień wcześniej zajął Dąbrowę. Trzy tygodnie później – 1 marca 1863 – doszło do pierwszej poważniejszej bitwy w okolicach Siewierza, pod Mrzygłodem.


W ramach uroczystych obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego w Gminie Siewierz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała trzy konkursy dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Konkurs plastyczny „Powstanie styczniowe – w wyobraźni dziecka” był skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Konkurs literacki „Jeden dzień z życia powstańca” – do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Natomiast uczniowie gimnazjów i liceów mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną „ Powstanie Styczniowe- multimedialna podróż w głąb historii”. Celem konkursów było rozwijanie zainteresowania historią Ojczyzny, promocja twórczości dzieci i młodzieży, zachęcenie do wyrażania własnego spojrzenia na historię, rozbudzanie wyobraźni oraz rozwijanie zdolności młodych twórców.

Na konkurs wpłynęło łącznie 61 prac w tym: 16 literackich, 19 plastycznych i 26 multimedialnych. Wszystkie prace konkursowe były niezwykle pomysłowe i interesujące. Ich poziom był bardzo wysoki zarówno estetyczny jak i merytoryczny, bowiem uczestnicy konkursów wykazali się bardzo dobrą znajomością realiów tamtego wydarzenia sprzed 150. laty. Dlatego też jury mając to na uwadze miało nie lada problem z wyłonieniem po trzech zwycięzców w każdej kategorii. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria plastyczna:

I miejsce – Andżelika Stankowska SP nr 2 w Siewierzu

II miejsce – Karolina Ból ZSP Wojkowice Kościelne

III miejsce – Daniel Lubiński SP nr 2 w Siewierzu

Kategoria Literacka:

I miejsce – Julia Oziębło ZSP Wojkowice Kościelne

II miejsce – Jakub Hadrych – Zespół Szkół w Siewierzu

III miejsce – Dominik Haładus ZSP Żelisławice

Kategoria multimedialna:

I miejsce – Ewa Ściślicka Zespół Szkół w Siewierzu

II miejsce Magdalena Białas ZSP Wojkowice Kościelne

III miejsce Adam Gryczka Zespół Szkół w Siewierzu.

Ponadto wyróżniono 41 prac: 13 w kategorii literackiej, 9 w plastycznej i 19 multimedialnej.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy, które zostały wręczone w poszczególnych placówkach podczas szkolnych akademii.

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy i dziękujemy za udział. Dziękujemy również nauczycielom i opiekunom, pod okiem których prace zostały przygotowane: Ewie Stelmach, Wiolettcie Drygalak, Dorocie Grzesiak, Katarzynie Redzie, Joannie Żołądź, Monice Sułkowskiej, Anastazji Gajewskiej, Małgorzacie Kopij, Małgorzacie Miłoch, Urszuli Warmuz.

Z okazji obchodów rocznicowych w holu Biblioteki od 4 do 19 kwietnia zorganizowana była również wystawa „150. Rocznica Powstania Styczniowego 1863-2013”. Celem wystawy było przypomnienie tragicznych dla narodu polskiego wydarzeń z 1863 roku, utrwalenie pamięci o zrywie niepodległościowym Polaków oraz kultywowanie tej pamięci wśród uczniów i mieszkańców miasta i gminy.

Na wystawie można było zobaczyć różnego rodzaju dokumenty faktograficzne jak: odezwy, manifesty, mapy, wycinki prasowe. Zainteresowani obejrzeć mogli również reprodukcje obrazów o powstaniu jak i fotografie ubiorów i broni powstańczej.   Prezentowane były także książki dotyczące powstania oraz praca magisterska pana Z. Mostowskiego pt. ”Siewierz w dobie powstania styczniowego”. Ozdobą wystawy były reprodukcje obrazów polskich malarzy o powstaniu oraz obraz namalowany w 1985 r. przez miejscowego artystę Pana Tadeusza Kubisę  pt. „Powstanie Styczniowe w Siewierzu”.

Wystawę można było również zobaczyć 14 kwietnia w holu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury podczas uroczystej akademii kończącej obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego w Gminie Siewierz.

Marzena Wacławek

Olga Wykusz

Zofia Kucharczyk

{morfeo 92}