Warning: A non-numeric value encountered in /start/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /start/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

WYDARZENIA

NASI GOŚCIE

BIBLIOWAKACJE

WAKACJE W BIBLIOTECE

BIBLIOFERIE

FERIE W BIBLIOTECE

W dniu 19 maja 2016 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu odbyły się finały dwóch konkursów regionalnych poświęconych kościołowi św. Barbary i św. Walentego w Siewierzu. Ich celem było „ocalenie od zapomnienia” i popularyzacja kościoła jako  cennego zabytku sakralnego, pogłębienie  wiedzy historycznej, regionalnej, religijnej i z historii sztuki, wyrobienie wśród młodzieży poczucia tożsamości, więzi ze swoją Małą Ojczyzną.

Mieszczący się na ulicy Krakowskiej w Siewierzu kościół św. Barbary i św. Walentego jest określany jako szpitalny, gdyż jego główną rolą było służenie wiernym będącym pacjentami dawnego szpitala istniejącego przy kościele i mieszkańcom przytułku, a utrzymywał się dzięki darowiznom mieszczan i szlachty.

Gminny konkurs historyczny „Kościół św. Barbary i św. Walentego w Siewierzu: nasze dziedzictwo” adresowany był do uczniów klas szóstych. Wzięło w nim udział 6 dwuosobowych drużyn ze wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test i krzyżówkę przygotowanych na podstawie wcześniej opracowanego dla nich materiału historycznego. Musieli wykazać się w nim wiedzą zarówno z dziejów tego kościoła, jak i znajomością sztuki sakralnej. W konkursie drużyny zajęły następujące miejsca: I miejsce- Adam Gnacik, Marcel Haładus (ZSP Żelisławice), II miejsce- Kinga Bańska, Marta Góra (ZS Brudzowice), III miejsce- Magdalena Giełda, Dominika Kubica (ZSP Wojkowice Kościelne), IV miejsce-Igor Bartodziej, Daniel Lubiński (SP2 Siewierz), V miejsce-Patrycja Hirsa, Klaudia Major (ZS Siewierz), VI miejsce- Bartosz Wyszyński, Aleksandra Żołądź (ZS Siewierz).

Gminny konkurs literacki na legendę o kościele św. Barbary i św. Walentego w Siewierzu „Tajemnice szpitalnej świątyni” adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Na konkurs wpłynęły 23 legendy. Nagrodzono 11 prac w poszczególnych kategoriach wiekowych. W kategorii klas I gimnazjum: I miejsce-Michał Skalski (ZS Siewierz), II miejsce-Mikołaj Legawiec (ZS Siewierz), III miejsce-Bartosz Polak (ZS Brudzowice), Wyróżnienia-Nikola Gubała (ZSP Wojkowice Kościelne), Filip Hetmańczyk (ZS Siewierz), Roksana Łukasik (ZS Siewierz), Mahmure Avash Mehmed (ZS Siewierz). W kategorii klas II gimnazjum: I miejsce-Marceli Madej (ZS Siewierz), Wyróżnienie-Wiktoria Baran (ZSP Żelisławice). W kategorii klas III gimnazjum: I miejsce- Weronika Machura (ZS Siewierz), II miejsce-Sara Kucharska (ZSP Wojkowice Kościelne).

Laureaci konkursu literackiego w bardzo ciekawy sposób wykorzystali zdobytą wiedzę na temat historii kościoła  i jego patronów, wplatając ją w swoje legendy. Finał gminnych konkursów zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Proboszcz Parafii św. Macieja Ap. w Siewierzu Ksiądz Kanonik Jan Lubieniecki, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Joanna Krzykawska, radny Rady Miejskiej Jan Bańka wraz z Jadwigą Sroką (Uniwersytet Trzeciego Wieku). Laureaci konkursów otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i czekolady, które wręczyli: w konkursie historycznym Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, w konkursie literackim Ksiądz Proboszcz Jan Lubieniecki.

Ksiądz Proboszcz Jan Lubieniecki pogratulował młodzieży wiedzy i sukcesów, życzył im, aby byli dumni z Siewierza i wracali do niego pamięcią.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wręczył podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu historycznego i literackiego. Pogratulował młodzieży wiedzy, życzył sukcesów w rozwoju pasji i zainteresowań. Pracownikom biblioteki podziękował za podejmowanie przedsięwzięć promujących Małą Ojczyznę. Podczas uroczystości nie zabrakło akcentu muzycznego. Goście wraz z młodzieżą śpiewali wspólnie piosenkę „Ja jestem stąd, ja tu należę. Tu jest mój dom, rodzinny dom…”, która mówi o poczuciu tożsamości ze swoim miejscem urodzenia i zamieszkania. Na zakończenie odbył się występ Jadwigi Sroki i Jana Bańki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy zaprezentowali wiersze Jolanty Nowak-Wojdas mówiące m.in. o przyjaźni i skecze.

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławowi Banasiowi za zaszczycenie swoją obecnością uroczystości, Księdzu Proboszczowi Parafii Św. Macieja Ap. w Siewierzu Janowi Lubienieckiemu za ufundowanie nagród książkowych w konkursie literackim laureatom głównych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych i pomoc w organizacji konkursów, Księdzu Wikariuszowi Łukaszowi Małkiewiczowi za pomoc w organizacji konkursów i przygotowanie materiałów o kościele św. Barbary i św. Walentego w Siewierzu, Janowi Bańce i Jadwidze Sroce za przygotowanie występu dla młodzieży.

Dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursów: historycznego- Barbarze Będkowskiej Monice Kicińskiej, Grażynie Kocot, Ewie Kyrcz, Barbarze Pawińskiej, Urszuli Warmuz i literackiego- Barbarze Będkowskiej, Dorocie Grzesiak, Bożenie Kańtoch, Joannie Krzykawskiej Agnieszce Łaszczycy, Katarzynie Redzie Agnieszce Sularz, Jolancie Tomsi.

Konkursom towarzyszy wystawa poświęcona kościołowi św. Barbary i św. Walentego w Siewierzu, na której zaprezentowano fotografie, artykuły z czasopism, książki popularnonaukowe, informacje o świętych związanych ze szpitalną świątynią. Wystawę można oglądać w siedzibie biblioteki w godzinach pracy placówki do końca czerwca 2016 r.

                                                                                   Jolanta Jakubczyk-MGBP w Siewierzu